Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.03.2020.

Rekisterinpitäjä
ErgoSiru Ky, Mäenseläntie 71, 71330 RÄSÄLÄ

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yrittäjä Sirpa Kähäri, sirpa.kahari@ergosiru.fi, asiakaspalvelu@sirunlelusirkusfi

Puh: 044 320 6230

  1. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakas (yhteyshenkilö)
Potentiaalinen asiakas
Yhteistyökumppani
Verkkosivujemme käyttäjä

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietojakäytetään asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitoon, asiakasviestintään. Lisäksitietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemmeon markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakas- ja kumppanisuhteiden hoidonosalta sinun ja meidän välisen sopimuksemme täytäntöönpano.

Sekä asiakkaillemme ettäpotentiaalisille asiakkaillemme saatamme lähettää lisäksi uutiskirjeitä,mainoksia sekä tehdä suoria yhteydenottoja puhelimitse, tekstiviestitse,sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Linkedinin ja Facebookinkautta. Yhteisöasiakkaidemme edustajien tietojakäytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnintoteuttamiseen. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Sensijaan, jos olet henkilöasiakas, käytämme tietojasisuoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän suostumuksen,esimerkiksi verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauksenyhteydessä.

Sinullaon aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamallayhteyttä yllä oleviin yhteystietoihin tai käyttämällä uutiskirjeissä olevaauutiskirjeen tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

  1. Rekisterin tietosisältö

Keräämmenimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeidenavulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämmeesimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaaviestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystäeli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot(esim. palveluiden osto- ja peruutustiedot ja palautteet)
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot ErgoSirunverkkosivustolla *
Markkinointiin ja myynninedistämiseenliittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet janiihin osallistuminen (esim. webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeetja niihin liittyvät tiedot

  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvättiedot ovat nimettömiä, eikä sivustollamme suoritettuja toimintoja voidaliittää tiettyyn henkilöön. Voit estää verkkokäyttäytymiseesi perustuvienmainosten näyttämisen poistamalla ja kieltämällä evästeet selaimellasi.

Rekisterin tietolähteet
Keräämmeja saamme tietosi seuraavista lähteistä:

Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksiverkkosivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai muun henkilökohtaisenvuorovaikutuksen kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteensyntymiselle ja hoitamiselle. Toisin sanoen et voi tilata palveluitamme, jos etanna henkilötietojasi.
Jos olet potentiaalisen yhteisöasiakkaan edustaja taiyrityspäättäjä, saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksiyrityksesi kotisivuilla, olevista tiedoista.
Verkkosivujemme käytöstä kerätty tieto.
Tietojen luovutus ja käsittely
Käytämme pilvipalveluita (mm. Microsoft Office 365)tietojen käsittelyyn. Kolmansilla osapuolilla ei ole mitään itsenäistä oikeuttakäyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Varmistamme,että kaikki palveluntarjoajamme, joille tietojasi luovutamme, noudattavattietosuojalainsäädäntöä.

Tietojaei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai muihin kuintässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin ilman sinunnimenomaista suostumustasi, tai ellei tietojen luovuttamiseen on jokin laissamääritelty ja tarpeellinen oikeudellinen syy.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssäpalveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueenulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta jalainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevanlainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasiEU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisellaperusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, ettäkyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
olemme toteuttaneet asianmukaisetsuojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komissionhyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeussaada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
olet antanut nimenomaisen suostumuksesihenkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselleEU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kutenYhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.
Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitammehenkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein,salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin, joihin onpääsy ainoastaan tämän rekisterin yhteyshenkilöllä.

Vanhentuneetja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämmehenkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessamääriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutuasäilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinullaon oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyäsuoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa uutiskirjeessämme on lainmukainenlinkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksisinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti millointahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojesi poistamista;
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:
ErgoSiru Ky, Mäenseläntie 71, 71330 RÄSÄLÄ
sirpa.kahari@ergosiru.fi

ErgoSiru Ky, Sirunlelusirkus
Sirpa Kähäri

Lelujenmyynti

puh. +358 44 320 6230

sirpa.kahari@ergosiru.fi

asiakaspalvelu@sirunlelusirkus.fi